کفسابی قبل و بعد

کفسابی

به درخواست دوستان که از شرکت کفسابی زیبا درخواست عکس های قبل از کفسابی و بعد از کف سابی را داشتند

ما به فکر راه اندازی مقاله ای به نام کفسابی قبل و بعد افتادم و می خواهیم ک

ه نمونه کارهای که قبل از سنگسابی و بعد از سنگسابی را برای شما به نمایش بگذاریم

قبل و بعد از کفسابی و سنگسابی

مشاهده می کنید که فرق قبل از ساب زدن سنگ و بعد از ساب زدن سنگ چقدر باهم متفاوت است

و هرگز با هم قابل قیاس نیسند این نمونه کار یک از راهرو ها واقع در نیاوران خیابان جمشیدیه خ امیدوار کوچه شانزدهم 

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید