نوشته‌ها

اجرت کفسابی سنگ

اجرت کفسابی سنگ هزینه کفسابی اجرت کفسابی سنگ در سال ۹۶ افزایش زیادی نداشت برخی ابزار ها که ایتالیایی بوده نسبت به سال های و در قیاس با سال های قبل افزایش زیادی داشته است اگر سنگ مرمری را بخواهیم به براقیت و شفافیت همان کیفیت کارخانه سنگ بری ها برسانیم باید طبق مراحل مصوبه […]