نوشته‌ها

کفسابی ایتالیایی

کفسابی ایتالیایی چیست؟ کفسابی  ایتالیایی کف سابی برای جلای سنگ و برای رفع ناهموای های سنگ استفاده می شود هر نوع لکه سخت و یا هر نوع سوراخ سنگ و یا آسیب سنک با کفسابی رفع می شود اما همین سنگ سابی نوعی دارد به نام کفسابی ایتالیایی . در واقع سنگسابی ایتالیایی نوعی از سنگ […]