نوشته‌ها

کفسابی و سنگ سابی آسانسور

کفسابی و سنگ سابی آسانسور ساب زنی سنگ آسانسور اگر مشکل یا پیش آمدی برای سنگ آسانسور ساختمان شما از قبیل : ریزش جرم گیر یا جوهر نمک ، وایتکس ، آبلیمو یا در اثر گذاشتن سطل زباله دچار لکه یا کدری شده باشد یا مواردی از این قبیل پیش آمده باشد متخصصان ما با کفسابی سنگسابی […]